Kokeile Tätä! -Tietoiskut

Onko sosiaalinen media ja virtuaalitodellisuus sinulle vieraita? Onko tuotteistaminen jäänyt muun kehityksen jalkoihin? Lumo2-hankkeen Kokeile Tätä! –kehittämispolku järjestää tarvelähtöisesti yrittäjille suunnattuja nopean kokeilun tietoiskuja Pohjois-Karjalan alueella. Kouluttajina tietoiskuissa toimivat Lumo2-hankkeen henkilöstö Karelia-amk:sta ja Josek Oy:stä.

Lisätietoja tietoiskujen järjestämisestä ja niiden sisällöistä antaa: Tero Hyttinen, tero.hyttinen@karelia.fi, puh: 0503260741.

Voit myös suoraan ilmoittautua mukaan lomakkeella!

Digitaalinen maksettu mainonta

Tietoiskussa tutustutaan esimerkkien kautta Facebook- ja Google AdWords –mainontaan sekä mainonnassa käytettyihin työkaluihin. Tilaisuuden tavoitteena on oppia perusteita digitaalisesta mainonnasta, mitä on hyvä tehdä ennen mainonnan aloittamista ja miten mainontaa käytännössä tehdään.

Tietoiskun pitää Lumo2-hankkeen projektiasiantuntija Tero Hyttinen. Tietoiskun kesto noin 1,5h.

Digibrändi ja digitaalinen viestintä

Tietoiskussa käydään läpi brändin perusteet ja miten brändi muodostuu. Tarkempaan tarkasteluun otetaan digitaalisen brändin muotoutuminen ja miten yritys voi tehokkaasti ja brändiä tukien viestiä digitaalisissa kanavissa. Tietoiskusta saat käytännönläheisten ohjeiden lisäksi vinkkejä hyvistä ja huonoista käytännöistä brändin digitaaliseen hallintaan ja vinkkejä käytettäviin työkaluihin.

Tietoiskun pitää Lumo2-hankkeen projektiasiantuntija Tero Hyttinen. Tietoiskun kesto noin 1,5h.

Palvelumuotoilu ja palveluiden tuotteistaminen

Tietoiskussa käydään läpi palvelumuotoilun perusteet ja tutustutaan esimerkkien kautta mitä on palvelumuotoilu ja kuinka tuotteistat palvelusi tehokkaasti ja helposti myytäviksi kokonaisuuksiksi. Palvelumuotoilun ja tuotteistamisen avulla saat toiminnastasi myös asiakaslähtöisempää.

Tietoiskun pitää Lumo2-hankkeen projektisuunnittelija Riikka Simonen. Tietoiskun kesto noin 1,5h.

Videomateriaalin tuottaminen ja julkaisu

Tietoiskussa tutustutaan videosisältöjen tuottamiseen ja julkaisuun omia jo olemassa olevia laitteita käyttämällä. Nykyaikana esimerkiksi älypuhelimet ja tabletit ovat mahdollistaneet laadukkaan videosisällön tuottamisen. Tietoiskussa opit käytännönläheisesti perusasioita oman videosisällön tuottamisesta, kevyestä editoimisesta sekä julkaisusta.

Tietoiskun pitää Lumo2-hankkeen projektiasiantuntija Niina Myller. Tietoiskun kesto noin 1,5h.

Uudet visuaaliset teknologiat

Tietoiskussa tutustutaan esimerkkien ja kokeilujen kautta uusiin visualisointiteknologioihin, kuten virtuaaliympäristöihin ja virtuaalitodellisuuteen (VR), lisättyyn todellisuuteen (AR) sekä niiden luomiin mahdollisuuksiin.

Tietoiskun pitää Lumo2-hankkeen henkilöstö. Tietoiskun kesto noin 1,5h.

Kiinnostuitko? Ilmoittaudu alla tai kysy lisää: tero.hyttinen(at)karelia.fi

Kyllä, haluan Tietoiskun!